Webinarium - Ewidencja Komunalnych Osadów Ściekowych w BDO