← Wszystkie zagadnienia

Od 1 stycznia 2020 r. dokumenty ewidencji odpadów sporządza się w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO. Dopuszcza się prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej w przypadku:

– awarii systemu teleinformatycznego, w którym Baza danych o produktach i opakowaniach oraz  o gospodarce odpadami jest prowadzona. Dokumenty w wersji papierowej należy wówczas wprowadzić do BDO niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii;

– jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie – z takiej możliwości można skorzystać do 30 czerwca 2020 r.