How Can We Help?

7. W jaki sposób związki międzygminne powinny składać sprawozdanie z realizacji zadań, z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w systemie BDO?

← Wszystkie zagadnienia

Związek międzygminny •składa sprawozdanie w systemie BDO oddzielnie za każdą gminę, za którą realizuje zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, za pośrednictwem konta gminy, wykorzystując uprawnienia użytkownika głównego.

 

W ramach modułu systemu BDO dedykowanego dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do weryfikacji i sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowana została funkcja, która umożliwi związkom międzygminnym realizowanie ich obowiązków z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z przyjętą koncepcją działania systemu BDO, użytkownik zalogowany do systemu, aby realizować czynności musi najpierw wybrać podmiot w imieniu, którego będą wykonywane operacje w systemie. Użytkownik związku międzygminnego będzie miał możliwość złożenia sprawozdania za każdą gminę względem, której nadane mu zostaną uprawnienia użytkownika głównego. Przy tworzeniu nowego sprawozdania, użytkownik związku międzygminnego będzie miał możliwość wprowadzenia informacji, że sprawozdanie wypełniane jest przez związek międzygminny (zaznaczenie checkbox-a) oraz wskazania związku międzygminnego, który realizuje obowiązek sprawozdawczy za daną gminę (rysunek poniżej). Po wybraniu gminy użytkownik związku międzygminnego będzie miał również możliwość weryfikacji sprawozdań podmiotów, które zostały zaadresowane na daną gminę.

 

Rysunek - tworzenie nowego sprawozdania

Związek międzygminny w celu sporządzenia i/lub złożeniem sprawozdania za daną gminę powinien uzyskać dostęp do konta tej gminy w systemie BDO. Dostęp do konta może być nadany w formie następujących uprawnień:

  1. Użytkownik główny
  2. Użytkownik podrzędny.

W systemie BDO użytkownik główny posiada pełen zakres uprawnień. W ramach modułu dedykowanego do weryfikacji i sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi użytkownik główny może realizować następujące czynności:

 • utworzenie nowego sprawozdania,
 • edycja sprawozdania roboczego (jeszcze nie przekazanego do adresata),
 • usunięcie roboczego sprawozdania,
 • wysłanie sprawozdania do wskazanego adresata,
 • podgląd sprawozdania (zarówno roboczego jak również wysłanego),
 • pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (dla złożonego już sprawozdania),
 • podgląd historii sprawozdania,
 • możliwość utworzenia korekty sprawozdania
 • nadawanie uprawnień kolejnym użytkownikom systemu
 • weryfikacja sprawozdań podmiotów
 • zatwierdzanie sprawozdań podmiotów.

Zakres uprawnień użytkownika podrzędnego jest ograniczony. Użytkownik podrzędny nie może wykonywać w systemie czynności takich jak:

 • wysłanie sprawozdania do wskazanego adresata,
 • wysłania utworzonej korekty sprawozdania
 • nadawanie uprawnień kolejnym użytkownikom systemu
 • zatwierdzanie sprawozdań podmiotów.

Gmina może nadać uprawnienia użytkownika podrzędnego użytkownikowi związku międzygminnego, co pozwoli na przygotowanie sprawozdania przez związek międzygminny. Przygotowane w ten sposób sprawozdanie będzie mogło być wysyłane samodzielnie przez użytkownika gminy, który posiada uprawnienia głównego użytkownika.