Rysunek 4 Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie