Rysunek 11. Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie.