W piątek, 8 listopada zakończony został drugi etap pilotażu w zakresie modułu ewidencji odpadów. W testach systemu wzięli udział uczestnicy pierwszego etapu pilotażu oraz dodatkowe podmioty zajmujące się gospodarką odpadami- razem 51 firm.

Celem przedsięwzięcia było potwierdzenie poprawności działania aplikacji, szczególnie w zakresie wprowadzonych zmian oraz zgłoszonych uwag z pierwszego pilotażu.

Testy potwierdziły główne założenia systemu, przyjęte mechanizmy oraz poprawność wprowadzonych zmian.

Kolejny pilotaż planowany jest na drugą połowę listopada i będą mogły wziąć w nim udział podmioty, które posiadają wpis do Rejestru-BDO. Podczas trwania pilotażu przedsiębiorcy zapoznają się z działaniem modułu ewidencji odpadów Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Zapoznaj się z modułem ewidencji już dziś korzystając z filmu instruktażowego.


Opublikowane w dniu 15 listopada 2019, aktualizacja: 19 maja 2020