W piątek, 27 września br. odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy etap  pilotażu modułu ewidencji odpadów. Pilotaż miał na celu weryfikację działania wytworzonych rozwiązań w zakresie ewidencji odpadów oraz ograniczenie i wyeliminowanie ewentualnych problemów z prawidłowym funkcjonowaniem systemu BDO przed jego pełnym uruchomieniem.

W testach wzięło udział 25 podmiotów, które zostały wskazane przez izby, organizacje oraz stowarzyszenia branżowe związane z gospodarką odpadami. Firmy przekazały zgłoszenia, które dotyczyły różnych elementów projektu BDO, takich jak: zagadnienia biznesowe dotyczące działania systemu, zagadnienia techniczne dotyczące budowy systemu, szkolenia, wsparcie użytkowników, regulacje prawne.

 

spotkanie - podsumowanie pierwszego etapu pilotażu

Zakończony pilotaż potwierdził poprawność głównych założeń systemu i zastosowanych mechanizmów. Zebrane sugestie i uwagi pozwolą na dalsze rozwijanie oprogramowania i dostosowywanie go do potrzeb użytkowników.

„Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, którzy swoją opinią przyczynili się do rozwoju i ulepszania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. BDO ma służyć szczególnie przedsiębiorcom, dlatego tak ważna jest współpraca i wspólne wypracowywanie rozwiązań” – powiedział Dyrektor IOŚ-PIB, dr inż. Krystian Szczepański.

O kolejnych etapach pilotażu dla szerszej grupy zainteresowanych podmiotów będziemy sukcesywnie informować na stronie www.bdo.mos.gov.pl.

 

 

 

 

 

 

 


Opublikowane w dniu 30 września 2019, aktualizacja: 19 maja 2020