W ramach realizacji prac nad Modułem Integracyjnym API środowisko testowe dla integratorów dostępne jest pod adresem: www.test-bdo.mos.gov.pl .

Wszystkie podmioty zainteresowane dostępem zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy – temat zgłoszenia – Integracja API.