„Wkraczamy w kolejny etap przygotowań Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Pilotaż, który rozpoczyna się w dniu dzisiejszym pozwoli na przetestowanie wytworzonego do tej pory systemu”- powiedział zastępca dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego, Marek Rembisz.

W dniu dzisiejszym (tj. 6 września 2019 r.) rozpoczęliśmy pilotaż systemu BDO, który będzie polegał na weryfikacji działania już wytworzonych części systemu przez jego przyszłych użytkowników.

Ze względów organizacyjnych i technicznych pilotaż został podzielony na dwa etapy:

  • Etap 1 – dla ograniczonej grupy użytkowników wskazanych przez organizacje, stowarzyszenia i izby branżowe związane z gospodarką odpadami;
  • Etap 2 – dla szerszej grupy zainteresowanych (sukcesywne zwiększanie liczby uczestników wraz z opracowywaniem kolejnych wersji systemu BDO).

Pilotaż organizowany jest w celu weryfikacji działania wytworzonych rozwiązań w zakresie  ewidencji odpadów oraz ograniczenia lub wyeliminowania ewentualnych problemów z prawidłowym funkcjonowaniem systemu BDO po jego pełnym uruchomieniu. W ramach pilotażu zbierane będą uwagi i sugestie od uczestników, które usprawnią dalszy rozwój oprogramowania i umożliwią jego dostosowywanie do wymagań oraz potrzeb użytkowników końcowych.

Wszelkie informacje dotyczące postępu prac oraz  opracowanych funkcjonalności będą sukcesywnie udostępniane na naszej stronie internetowej.

 

Pilotaż systemu BDO - spotkanie otwierające


Opublikowane w dniu 6 września 2019, aktualizacja: 19 maja 2020