W ramach realizacji prac nad Modułem integracyjnym, 4 listopada br. planowane jest pilotażowe udostępnienie API w zakresie Modułu ewidencji odpadów BDO wraz z dokumentacją techniczną.

Opracowane API umożliwi dostosowanie oprogramowania zewnętrznego do komunikacji z BDO w zakresie ewidencji, dzięki czemu podmiot będzie mógł wykonywać działania w ewidencji odpadów z poziomu własnego systemu informatycznego. Interfejs do integracji wykonany będzie w technologii RESTful API.

Wszystkie podmioty zainteresowane integracją wykorzystywanego oprogramowania z BDO, zachęcamy do kontaktu na adres e-mail: api-bdo@ios.edu.pl .

Pytania dotyczące API prosimy kierować na adres e-mail: api-bdo@ios.edu.pl


Opublikowane w dniu 28 października 2019, aktualizacja: 19 maja 2020