Zrzut ekranu z systemu BDO przedstawiający Kartę Przekazania Odpadów z opcją zaznaczenia pola wyboru z informacją, że odpady te są wytworzone - w wyniku świadczenia usług