W ramach realizacji prac nad Modułem Integracyjnym, od 4 listopada rozpoczęliśmy pilotażowe udostępnienie API w zakresie modułu ewidencji odpadów BDO.

Z API BDO mogą skorzystać podmioty wykorzystujące zewnętrzne oprogramowanie do prowadzenia ewidencji odpadów, w tym do wystawiania kart przekazania odpadów. Zachęcamy do weryfikacji możliwości integracji Państwa oprogramowania z administratorem danego systemu lub/i firmą świadczącą usługi utrzymania i rozwoju systemu wykorzystywanego w Państwa organizacji.

Wszystkie podmioty zainteresowane integracją wykorzystywanego oprogramowania z BDO zachęcamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy – temat zgłoszenia – Integracja API


Opublikowane w dniu 15 listopada 2019, aktualizacja: 19 maja 2020