Forma papierowa – nowy termin

Ewidencja odpadów w formie papierowej przedłużona do 31.12.2020 r. 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa  o zmianie ustawy […]

Forma papierowa

Informujemy, że w przypadku problemów o charakterze lokalnym (np. awaria lub przeciążenie sieci Internet) powodujące w konsekwencji okresowe problemy z […]

Moduł Integracyjny dla systemu BDO

Projekt BDO w swoim zakresie posiada Moduł Integracyjny API BDO, który umożliwia integrację oprogramowania zewnętrznego z systemem BDO. W ramach […]

Zmiana godzin pracy Infolinii BDO

Uprzejmie informujemy, że od 6 kwietnia 2020 r. zmieniają się godziny pracy Infolinii BDO. Infolinia BDO będzie pracować od poniedziałku […]

Komunikat

Informujemy, że identyfikujemy przypadki problemów u niektórych operatorów BDO w obsłudze kart przekazania odpadów i kart przekazania odpadów komunalnych. Administrator […]