Ewidencja odpadów a kontekst roku

W związku ze zbliżającym się końcem roku, przypominamy najważniejsze informacje związane z prowadzeniem ewidencji odpadów na przełomie 2021 i 2022 […]

Zmiany w API Modułu Ewidencji

Szanowni Państwo, Przypominamy o planowanym wdrożeniu zmian w API Modułu Ewidencji z dniem 1 stycznia 2022. Szczegółowe informacje dostępne są […]

Planowane zmiany w API

Szanowni Państwo, Informujemy, że planowana jest aktualizacja systemu BDO, która wprowadza zmiany w publicznym API Modułu Sprawozdawczości (sprawozdania za rok […]