Planowane zmiany w API

Szanowni Państwo, Informujemy, że planowana jest aktualizacja systemu BDO, która wprowadza zmiany w publicznym API Modułu Sprawozdawczości (sprawozdania za rok […]

Utrudnienia z wysyłaniem wniosków rejestrowych

Szanowni Państwo, Informujemy o występujących przejściowych utrudnieniach z wysyłaniem wniosków rejestrowych poprzez BDO. Przewidujemy, że problem zostanie rozwiązany w wyniku […]