Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy BDO i zawiadamia o tym przedsiębiorcę.

 

Obowiązkowi umieszczania numeru rejestrowego podlegają przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele
 • wprowadzający baterie lub akumulatory
 • wprowadzający pojazdy
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzający na terytorium kraju opony
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Numer rejestrowy należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów, na przykład:

 • faktura VAT
 • paragon fiskalny
 • umowa kupna-sprzedaży
 • sprawozdania
 • karta przekazania odpadów
 • karta ewidencji odpadów przez firmy wytwarzające, transportujące, zbierające lub przetwarzające odpady oraz zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów.

 

Przykładowe sposoby umieszczania numeru rejestrowego:

 • w firmowej stopki umieszczanej na dokumentach
 • na pieczątce firmowej

 

numeru rejestrowego nie trzeba umieszczać na poniższych dokumentach:

 • kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy
 • przekazywanych do urzędu skarbowego
 • pozostałych dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO