← Wszystkie zagadnienia

Masę odpadów należy podawać z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, w przeliczeniu na Mg.