Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

34. Z jaką częstotliwością należy dokonywać wpisów na danych kartach ewidencji?

← Wszystkie zagadnienia

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Ustawa nie określa konkretnego czasu, w jakim ma nastąpić dokonanie wpisu na danej karcie ewidencji w systemie BDO. Natomiast wpisy powinny być dokonywane na bieżąco w możliwie najkrótszym terminie – bez zbędnej zwłoki.