How Can We Help?

15. W jaki sposób podmiot przejmujący odpady ma przyporządkować i potwierdzić wagę odpadów odebranych od kilku podmiotów, w sytuacji kiedy odbiór jest realizowany w jednej trasie?

← Wszystkie zagadnienia

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o odpadach, przekazujący odpady ma obowiązek podania ich masy w sporządzonej KPO przed rozpoczęciem ich transportu do podmiotu odpowiedzialnego za ich zagospodarowanie. Podmiot przejmujący odpady, w sytuacji realizacji ich odbioru w jednej trasie od kilku podmiotów przekazujących odpady, powinien:

  • przyjąć masę wskazaną w każdej KPO sporządzonej przez przekazującego odpad – jeśli zgadza się z masą wskazaną w KPO;
  • odrzucić kartę z prośbą o dokonanie korekty – jeśli nie zgadza się z masą wskazaną w KPO.