Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

23. W jaki sposób podmiot odbierający 3 frakcje odpadów komunalnych jednym pojazdem ma sporządzić kartę przekazania odpadów komunalnych?

← Wszystkie zagadnienia

W takim przypadku należy wystawić trzy karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK), oddzielnie dla każdej frakcji z odpowiednim kodem odpadu, wskazując w tych dokumentach ten sam podmiot transportujący, podmiot przejmujący oraz ten sam nr rejestracyjny pojazdu transportującego odpady.