← Wszystkie zagadnienia

W takim przypadku należy wystawić trzy karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK), oddzielnie dla każdej frakcji z odpowiednim kodem odpadu, wskazując w tych dokumentach ten sam podmiot transportujący, podmiot przejmujący oraz ten sam nr rejestracyjny pojazdu transportującego odpady.