← Wszystkie zagadnienia

Szczegółowe wytyczne w jaki sposób należy prowadzić ewidencję odpadów zawarte są w art. 66 – 72 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.