21. W jaki sposób należy prowadzić ewidencję odpadów?

← Wszystkie zagadnienia

Szczegółowe wytyczne w jaki sposób należy prowadzić ewidencję odpadów zawarte są w art. 66 – 72 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Filmy na YouTube – Moduł „Ewidencja odpadów”:

  • Karta ewidencji odpadów
  • Karty ewidencji odpadów niebezpiecznych
  • Karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • Karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych
  • Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego