22. PSZOK – czy masa odpadów dostarczona od mieszkańca ma być każdorazowo umieszczona w BDO, czy zbiorczo na koniec dnia dla każdego rodzaju odpadu?

← Wszystkie zagadnienia

Podmiot prowadzący PSZOK tak jak inne podmioty zobowiązane do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów mają obowiązek prowadzenia ewidencji na bieżąco, zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. W związku z powyższym to dany PSZOK zdecyduje, czy masę dostarczanych od mieszkańców odpadów, będzie wpisywał każdorazowo dla danego rodzaju odpadu w kartę ewidencji odpadów znajdującą się w systemie BDO, czy dokona tego jednorazowo na koniec dnia.