Rysunek 21. Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie.