Rysunek 19. Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie.