Rysunek 17. Dane podmiotu składającego sprawozdanie