Rysunek 15. Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie.