Rysunek 3. Dane podmiotu składającego sprawozdanie