Rysunek 9. Dane podmiotu składającego sprawozdanie.