Rysunek 7. Dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie.