Rysunek 13. Dane podmiotu składającego sprawozdanie.