Rysunek 6. Dane podmiotu składającego sprawozdanie.