How Can We Help?

19. Na których dokumentach nie trzeba umieszczać numeru rejestrowego?

← Wszystkie zagadnienia
  • kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy
  • przekazywanych do urzędu skarbowego
  • pozostałych dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO