18. Na których dokumentach należy umieszczać numer rejestrowy?

← Wszystkie zagadnienia

Numer rejestrowy należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów, na przykład:

  • faktury VAT
  • paragony fiskalne
  • umowy kupna-sprzedaży
  • sprawozdania
  • karty przekazania odpadów
  • karty ewidencji odpadów