Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

2. Które podmioty marszałek województwa wpisuje do Rejestru-BDO z urzędu?

← Wszystkie zagadnienia

Marszałek województwa wpisuje do Rejestru Podmiotów w BDO z urzędu przedsiębiorcę, który:

  • uzyskał pozwolenie zintegrowane
  • uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  • uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
  • uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów