How Can We Help?

28. Kto może wprowadzać dane do systemu BDO?

← Wszystkie zagadnienia

Dane do systemu BDO może wprowadzać użytkownik główny lub użytkownik podrzędny w kontekście danego podmiotu, który jest wpisany do Rejestru-BDO.