How Can We Help?

15. Kiedy należy złożyć wniosek o wykreślenie z Rejestru-BDO?

← Wszystkie zagadnienia

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

Uwaga! Jeżeli w ramach prowadzonej działalności następuje zakończenie któregoś z jej zakresów, należy złożyć wniosek aktualizacyjny!

Film na YouTube – Wniosek o wykreślenie: