Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

← Wszystkie zagadnienia
  • opłatę roczną należy uiścić do końca lutego za dany rok
  • opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa

Pamiętaj! Opłacie rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele
  • wprowadzający baterie lub akumulatory
  • wprowadzający pojazdy
  • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
  • wprowadzający na terytorium kraju opony
  • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe