21. Kiedy mój wniosek zostanie rozpatrzony?

← Wszystkie zagadnienia

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.