20. Jakie rodzaje sprawozdań będą składane w BDO? Czy będą również składane sprawozdania z zakresu opłat środowiskowych?

← Wszystkie zagadnienia

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r system BDO umożliwi składanie trzech grup sprawozdań:

  • o odpadach komunalnych,
  • o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami,
  • o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Natomiast sprawozdania z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska nie są częścią BDO i należy składać je odrębnie.