← Wszystkie zagadnienia

Zgodnie z art. 69. ust. 3b oraz art. 71a ust. 6 ustawy o odpadach, transportujący odpady potwierdza transport odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie po zakończeniu transportu.