Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

20. Jakie grożą sankcje karne podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO, za działanie niezgodne z przepisami?

← Wszystkie zagadnienia
  • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
  • za brak wniosku o wpis do rejestru/o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie
    z rejestru albo złożenie wniosku niezgodny ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
  • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
  • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku
    z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
  • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł
  • za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza odpadów/miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów – administracyjna kara pieniężna 1 000 zł – 100 000 zł