How Can We Help?

32. Jakie dokumenty musi posiadać podmiot transportujący odpady odebrane od podmiotu zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów?

← Wszystkie zagadnienia

W przypadku transportu odpadów od posiadacza odpadów zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów będzie odbywał się on bez wcześniejszego wystawienia karty przekazania odpadów oraz innych dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów z wyjątkiem transgranicznego przemieszczania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom.

Niemniej jednak transportujący odpady mogą prosić lub sami sporządzić pomiędzy podmiotem przekazującym, a podmiotem transportującym odpady dokumenty, o których mowa w §8. ust.2 pkt 5 w przywołanym Rozporządzeniu, do wykorzystania na potrzeby własne lub okazania ich jako  dodatkowy dokument organom kontrolnym.