Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

42. Jaka jest odpowiedzialność prawna i kto ją ponosi jeśli podmiot przejmujący przyjmie odpad od podmiotu który oświadcza, że nie musi być wpisany w rejestrze i oświadcza nieprawdę? W konsekwencji podmiot przejmujący ewidencjonuje wpis na podstawie tego oświadczenia podmiotu, co jest nie prawdą.

← Wszystkie zagadnienia

Za składanie fałszywych oświadczeń odpowiada ten, kto dopuszcza się takich czynności. Jeżeli podmiot przejmujący przyjął odpady od podmiotu, który oświadczył, że nie podlega wpisowi do rejestru BDO, co było niezgodne z prawdą. Wówczas to odpowiedzialność prawna spoczywa na przekazującym odpad, a nie na przejmującym, który na podstawie tego oświadczenia dokonał ewidencji przyjętych odpadów.