← Wszystkie zagadnienia

Za składanie fałszywych oświadczeń odpowiada ten, kto dopuszcza się takich czynności. Jeżeli podmiot przejmujący przyjął odpady od podmiotu, który oświadczył, że nie podlega wpisowi do rejestru BDO, co było niezgodne z prawdą. Wówczas to odpowiedzialność prawna spoczywa na przekazującym odpad, a nie na przejmującym, który na podstawie tego oświadczenia dokonał ewidencji przyjętych odpadów.