How Can We Help?

26. Jak wystawić KPO w przypadku transportu jednego rodzaju odpadu przewożonego jednym pojazdem wytworzonego przez dwóch wytwórców?

← Wszystkie zagadnienia

W opisanym przypadku każdy z wytwórców odpadów powinien wystawić oddzielne KPO, wskazując w tych dokumentach ten sam podmiot transportujący oraz ten sam nr rejestracyjny pojazdu transportującego odpady.