31. Jak przyjąć odpad (np. złom, makulaturę) od instytucji, które nie są w BDO, więc nie będą mogły wystawić KPO (np. Urząd Miasta, Biblioteka, Fundacja itp.)?

← Wszystkie zagadnienia

Jeżeli wytwórca odpadów (złom, makulatura) nie podlega ustawowemu obowiązkowi wpisu do Rejestru BDO i jednocześnie zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach, będąc wytwórcą odpadów zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji opadów. W takim przypadku podmiot przejmujący odpady od podmiotu zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji, będzie musiał uwzględnić przyjęte odpady w prowadzonej przez siebie karcie ewidencji odpadów, wskazując że przyjęte odpady pochodzą od wytwórcy odpadów zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji.