41. Jak podmiot przejmujący przejmuje odpad do rekultywacji to wówczas na jakie MPD ma zaewidencjonować przyjęty odpad? Na siedzibę firmy, czy ma dokonać wniosku aktualizującego wprowadzając adres, pod który dany odpad będzie przeznaczony do rekultywacji?

← Wszystkie zagadnienia

Jeżeli podmiot przejmuje odpad do rekultywacji, to zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, ma obowiązek zaewidencjonowania tego odpadu w miejscu, w którym dokonywany jest jego odzysk. W związku z tym, miejscem prowadzenia działalności (MPD), będzie miejsce rekultywacji, a nie siedziba firmy. Jeżeli podmiot nie ma w swoim rejestrze dodanego MPD, gdzie prowadzi rekultywację, powinien wystąpić z wnioskiem aktualizacyjnym podając adres prowadzenia rekultywacji.