Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

1. Jak ma postąpić przejmujący odpad w przypadku, gdy nie zgadza się kod lub masa przywiezionych odpadów?

← Wszystkie zagadnienia

W przypadku, gdy podmiot przejmujący odpady uzna, że podmiot przekazujący odpady wprowadził na KPO/KPOK błędny kod i rodzaj lub masę odpadów, powinien odrzucić kartę. Podmiot przekazujący odpady ma możliwość edycji karty ze statusem „Odrzucona” w zakresie zmiany kodu i masy odpadów.

W przypadku, gdy podmiot przekazujący nie dokona korekty masy, system umożliwi zapisanie i zewidencjonowanie różnej masy odpadów zarówno po stronie przekazującego, jak również przejmującego odpady, na kartach ewidencji odpadów prowadzonych odpowiednio przez te podmioty (karta zostaje ponownie przekazana do przejmującego odpady do ostatecznego zatwierdzenia).