Przeszukaj Bazę wiedzy BDO po słowach kluczowych

37. Jak ewidencjonować ZAŁ VII – (transgraniczne przemieszczanie odpadów), bo nie będzie KPO? Jakie dokumenty na drogę dla kierowcy?

← Wszystkie zagadnienia

W przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów nie ma obowiązku wystawiania KPO, o której mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o odpadach. Ponieważ przepisy tej ustawy obowiązują wyłącznie na terytorium Polski. Podmiot transportujący nie musi posiadać wygenerowanego potwierdzenia wystawienia KPO w systemie BDO. Natomiast, posiadacz odpadów na terytorium Polski, przekazujący lub przejmujący odpady jest w tym przypadku zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów na ogólnych zasadach, która w jego przypadku ogranicza się do karty ewidencji odpadów (KEO). Dokumenty wymagane podczas transgranicznego przemieszczania odpadów nie uległy zmianie, a ich wzór został określony w załączniku do rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.