How Can We Help?

36. Jak ewidencjonować przetwarzanie odpadów, które rubryki należy uzupełnić w karcie ewidencji odpadów?

← Wszystkie zagadnienia

Odpady poddane procesowi przetwarzania w karcie ewidencji odpadów (KEO) dla danego kodu odpadu należy wpisywać wybierając zakładkę „Przetworzone”, podając masę przetworzonych odpadów, następnie wybierając pole „Odpady objęte procesem”, wskazać proces „R – odzysk”,  lub “D – unieszkodliwienie” w kolejnym kroku wybrać z listy odpowiedni „Proces przetwarzania”, któremu odpady zostały poddane. Następnie, w przypadku unieszkodliwiania, należy podać zawartość procentową PCB w odpadzie, o ile taka występuje. W końcowym etapie z listy „Sposób gospodarowania” wybrać odpowiednią pozycję (w przypadku procesów D, system automatycznie wybierze sposób zagospodarowania „Un – unieszkodliwienie”).