11. Ile wynosi opłata rejestrowa/roczna?

← Wszystkie zagadnienia
 • 100 zł – mikroprzedsiębiorcy
 • 300 zł – pozostali przedsiębiorcy

Pamiętaj! Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele
 • wprowadzający baterie lub akumulatory
 • wprowadzający pojazdy
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzający na terytorium kraju opony
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Czy wiesz?

 • Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
 • Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).