22. Gdzie należy złożyć wniosek rejestrowy/aktualizacyjny/o wykreślenie w przypadku podmiotu zagranicznego?

← Wszystkie zagadnienia

W przypadku podmiotu zagranicznego wniosek rejestrowy/aktualizacyjny/o wykreślenie  należy złożyć:

  • za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału – jeżeli ustanowił oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • bezpośrednio do Marszałka Województwa Mazowieckiego – jeżeli nie ustanowił oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo w przypadku podmiotu zagranicznego wprowadzającego baterie lub akumulatory:

  • za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału – jeżeli ustanowił oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego, z którym zawarł umowę dotyczącą wykonywania obowiązków wprowadzania baterii lub akumulatorów, do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu pośredniczącego – jeżeli nie ustanowił oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.